top of page
MigränBild.jpg

MIGRÄNSTUDIEN

Förtidigt avslutad studie (pga Covid19-situationen)

Kunskap om migrän, hur den kan påverka en individ och utveckling av vården för personer med migrän är viktiga områden att forskningen bidrar till. Denna studie om kronisk migrän skulle vara en liten pusselbit i detta arbete.

I denna studie ville vi undersöka om koksaltinjektioner i nackens och huvudets muskulatur kan minska symtomen hos patienter med kronisk migrän, i jämförelse med en placebo-behandling (nålstick utan injektion). I befintliga studier har koksaltinjektioner, som placebo-behandling, gett patienter med kronisk migrän i genomsnitt 7 huvudvärksfria dagar per månad.

Deltagare i studien skulle vara personer som uppfyller diagnoskriterierna för kronisk migrän. Projektplanen var att alla deltagare genomgår en läkarundersökning. Deltagarna fyller i en elektronisk migrändagbok under en månad. Patienterna randomiseras därefter till en av två grupper: koksaltinjektioner eller nålstick utan injektion. Patienterna är blindade för vilken grupp de tillhör. Behandlingen upprepas vid två tillfällen med tre månaders mellanrum. Deltagarna för migrändagbok under behandlingsperioden och fram till tre månader efter andra behandlingstillfället.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 880-18) och Läkemedelsverket (Migraine1, Eu-nr 2018-003868-32).

bottom of page