top of page

COVID19 OCH SMÄRTA

Eftersom Covid-19 är en ny och outforskad sjukdom finns det få studier av långtidseffekter, efter återhämtning från akut Covid-19. Vi fokuserar här på Covid-19 och smärtrelaterade symtom, då det finns en risk för ökning av långvarig smärta, ett redan stort folkhälsoproblem.

WebbF%25252525C3%25252525B6rstaBild_201209_b_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page