top of page

NYHETER

Bild1.JPG

FINANSIERING FRÅN AFA FÖRSÄKRING

Projektet AI-baserat beslutsstöd inom smärtrehabilitering har fått finansiering under juni 2022 till juni 2025.

Syftet med studien är att utveckla kliniskt användbara prediktionsalgoritmer för behandlingsutfall vid multimodala smärtrehabiliteringsprogram.

PÅGÅENDE PROJEKT

NRS BESLUTSSTÖD

SMÄRTKÄNSLIGHET

COVID-19 OCH SMÄRTA

JÄMLIK SMÄRTREHABILITERING

VisionSm%C3%A4rtv%C3%A5rd2030_edited.jpg

VÅR GRUPP

ANNA GRIMBY EKMAN

Epidemiolog, Docent

HELENE SVENSDOTTER

Sjukgymnast, doktorand

MALIN KIM

Överläkare, forskare

MATTIAS ANDERSSON STRID

Mastersstudent, Chalmers

RODE GRÖNKVIST

Master, matematisk statistik, GU

KONTAKTA OSS

Kontaktperson:

Anna Grimby-Ekman

Docent, Universitetslektor

Samhällsmedicin och folkhälsa

Göteborgs universitet

0766-18 31 23

anna.ekman@gu.se

Vi är också med i Forskningsnätverk för smärta inom Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

bottom of page